Du har måske prøvet at investere i en annonce eller lavet en kampagne uden at resultaterne har stået mål med indsatsen og pengene. Det kan være ekstremt svært at vide, hvad der virker og hvad der er penge ud af vinduet.

praQtice kan tage sig af din virksomhedskommunikation; hvadenten formålet er et øget salg, tættere kunderelationer eller en tydeligere profil.

Et stærkt brand er altafgørende for at kunne tiltrække de rigtige kunder. Og dermed kunder, der er tilfredse. Vi hjælper med at få det på plads og få det profileret.

Vi har kunder, hvor vi står for den løbende drift af markedsføringen og andre, som kontakter os i forbindelse med afgrænsede projekter, såsom en markedsføringsstrategi  og -plan. Eller slet og ret en hjemmeside, kampagne, annonce, mv.  Det kan også være, at du har brug for en kreativ idé til at komme i kontakt med din målgruppe eller måske et indspil til din egen idé.

Vores samarbejde med virksomheder er typisk, at vi står for dele af markedsføringen og vores tilgang er, at vi løbende gør virksomheder i stand til selv at løfte opgaverne.

Eksempler arbejde med branding og markedsføring: