Værktøjskasse for arbejdsglæde

I magasinet Dyrlægen bliver vores nye værktøjskasse om arbejdsglæde for dyrlægebranchen præsenteret. Sammen med 7 gode råd.

Tanduddannelse start august 2023

  • Ønsker du som dyrlæge at blive stærkere på tandområdet? Deltag i uddannelse med underviser Camilla Heinze, som er en af de førende inden for tandområdet.
  • Du bliver holdt i hånden, trænet og løbende inspireret til at dygtiggøre dig. Kurset er online. Set up og elektronikken gør, at uddannelsen giver dig mere træning og supervision end ved et tilstedeværelseskursus.
  • Du får teknisk og faglig support hele vejen igennem.

7 måneders online uddannelsesforløb, der giver dig masser af faglighed, hands on og røntgen erfaring. Nyt hold starter marts 2023. Læs  mere og hør tidligere kursist fortæller om uddannelsen her,

Kursus i Klientkommunikation start ultimo august

Uddannelsen i klientkommunikation indeholder både praktik og teori og er målrettet dyrlæger på smådyrsklinikker. Du træner svære situationer (følelser, økonomi, praktisk) ud fra en model, der giver flow og compliance.

Evidence Based Communication

Evidence Based Communication konference i Firenze d. 15.-18. december med Calgary-Cambridge guiden som omdrejningspunkt for klientkommunikation gav en masse viden og inspiration.

TAK til alle jer 655 deltagere på arbejdsglædeworkshops

I var fantastiske og wauw, hvor er I klar til at rykke for arbejdsglæden. Nu skal I i gang med at implementere – måske er I allerede i gang.
Vi skal lave værktøjskassen færdig med alle jeres inputs og arbejde videre med projektets øvrige aktiviteter. Herfra skal lyde tre opfordringer, hvis du gerne vil arbejde videre med jeres arbejdsglæde:

8 værktøjer til kassen

Et af de vigtige elementer i projektet ‘Arbejdsglæde i praksis’ er værktøjskassen. Den er et blivende element, som lever videre efter projektets afslutning.
Lige nu er vores to HR-praktikanter i fuld gang med at implementere værktøjer på projektets hjemmeside, som er målrettet smådyrs- og hestepraksis. De har analyseret sig igennem undersøgelser fra branchen og er gået i dybden med teorier og modeller, der kan fungere som udviklingsværktøjer og samtaleskabeloner. Mange af udfordringerne findes i mange, mange brancher, såsom stress, og andre er særligt udpræget i klinisk praksis, såsom compassion fatigue. Værktøjerne er udarbejdet ud fra en prioriteret liste, der bygger på undersøgelserne fra branchen.

8 værktøjer er det blevet til – nogle tager 10 min, andre kan man med fordel afsætte en hel dag til. Nogle er henvendt til ledere, andre til teams og til individer. Det giver rigtig mange muligheder for at arbejde med at højne arbejdsglæden.

VSP’ere, dyrlæger og en operational manager fra branchen har testet værktøjerne ved en online session og kom med positive tilbagemeldinger samt forslag til justeringer, som Sara og Christian er i gang med at implementere.

Det bliver et super godt afsæt for os at arbejde videre på, og vi GLÆDER os til at præsentere den endelige værktøjskasse til efterårets workshops, hvor alle deltagere får mulighed for at teste nogle af værktøjerne. Den ‘endelige’ version er ikke mere endelig end, at den løbende bliver videreudviklet og suppleret med nye værktøjer, links og muligheder.

Interaktiv værktøjskasse

Du/I kan også give bidrag til kassen, da der bliver interaktionsmuligheder, hvor man f.eks. kan stille spørgsmål, give sine bedste arbejdsglæde tips videre etc.

Læs mere om projekt ‘Arbejdsglæde i praksis’

Generalforsamling rimer på….

…reel indflydelse, når vi snakker om Vetfællesskabet. Vetfællesskabet er en andelsforening ejet af medlemmerne – dyrlægerne – selv og dét forpligter, når det kommer til reel indflydelse. I en grad som der ikke findes andre steder i branchen. Medlemmerne bestemmer. De har i øvrigt bestemt, at Vetfællesskabet som netværk ikke kan videresælges til f.eks. en kapitalfond. Hvad man som klinikejer beslutter at gøre med sin egen klinik, det er selvfølgelig op til den enkelte ejer.

praQtices Christian Kolthoff er idémanden bag andelsforeningen. Måske inspireret af hans mangeårige engagement i andelsforeningen Jysk Landsbyudvikling i Nepal. Okay, det er noget HELT andet, men fællesnævneren er, at Christian sidder i bestyrelsen i begge andelsforeninger. Siden er praQtices øvrige team blevet koblet på et hav af Vetfællesskabsopgaverne såsom medlemskontakt, kommunikation, rekruttering, kursusarrangementer og undersøgelser.

Andelsforening – det lyder som noget af en tidsrøver

Hele andelstanken gennemsyrer Vetfællesskabet.

‘Ok, er der flest, der vil i den retning, så gør vi det,’ lyder det igen og igen, hvad end det drejer sig om kurser, journalsystemer, gennemgang af nøgletal osv. ‘Ok, nogle vil dette og andre vil dette. Lad os prøve at undersøge begge dele,’ er en anden typisk udvikling på drøftelserne.

Lyder det tidskrævende? Det er det ikke nødvendigvis. Man involverer sig på det plan, som man ønsker og som giver mening. For mange er f.eks. ledersamlingerne en kærkommen lejlighed til at komme op i helikopteren og eksempelvis få optimeret, effektiviseret og prioriteret tiden. Ta’ nu f.eks. Sebastian, som er en af de seks medlemmer, som du kan møde her.

Hvordan sikrer man progression?

Christian Kolthoff trækker et stort læs som facilitator, researcher, netværksdanner, udvikler og arbejdsjern. Bag sig har han sit team, der står for at arbejde videre med mange af aktiviteterne. Medlemmerne involverer sig i høj grad til ledersamlingerne, via kommunikationskanalerne (den lukkede Facebookgruppe er en GULDGRUBE af tips, erfaringer, viden og tanker) og typisk er mange også involveret i ERFA-grupperne – i det omfang de synes.

Og så er der bestyrelsen, som i samarbejde med Christian og team, står for at sikre, at medlemmernes beslutninger og ønsker bliver ført ud i livet. Hvis du allerede er medlem, så kan du overveje en bestyrelsespost:

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 17. maj kl. 19.30-21.00

👉 Tilmeld dig og bliv opdateret på, hvad der rører sig i vores skønne netværk og gør din stemme gældende. Det er jo ikke for ingenting, at vi er en andelsforening.
Og måske er en bestyrelsespost noget for dig – den nuværende bestyrelse genopstiller og der er plads til flere 😀🤝
Det foregår online, så det kunne ikke være nemmere.

Dagsorden og tilmelding

Er du ikke medlem?

Så er du velkommen til at spørge, om der er mulighed for at blive medlem: info@vetfaellesskabet.dk

Vi ville være småfulde, hvis…

IT-system til det hele

Booking, online konsultationer, kundeapps, journalsystem, regnskab, fakturering, varebestilling…og, og, og. Der er så mange systemer, der gerne skal spille sammen og IT-systemerne udvikler sig og rykker hele tiden. Vores netværksklinikker i Vetfællesskabet og Vetfokus Norge vil være med ombord i udviklingen. Derfor har de besluttet at investere ekstra ressourcer i en professionel kravsspecifikation, leverandørudvælgelse, forhandling og implementeringsplan. Møderne er i fuld gang og vi bliver stadig klarere på behov og hvad der vil virke.

Den mentale sundhed halter

Resultaterne fra sundhedsstyrelsens store undersøgelse ‘Den nationale sundhedsprofil’, som netop er blevet offentliggjort viser desværre, at det går den forkerte vej med den mentale sundhed. Over en bred kam – og særligt unge: Den nationale sundhedsprofil

Det er trist læsning, og det kalder på, at der arbejdes på forebyggelse af stress og mistrivsel og med behandling/hjælp/supervision til personer, som ikke trives. På mange forskellige planer; herunder på arbejdspladser og i faglige organisationer.

I den veterinære branche er der i de seneste år kommet tydelige indikationer på, at det også her går i den gale retning, når vi snakker trivsel og mistrivsel. DDD gennemfører  i samarbejde med NFA en trivselsanalyse i marts, som skal kortlægge netop den mentale sundhed. Vi glæder os SÅ meget til resultaterne. For de skal være med til at målrette de indsatser, som vi tilrettelægger i forbindelse med vores Vellivs-projekt ‘Arbejdsglæde i praksis’.

Vi er i fuld gang med at bearbejde de analyser, som vi selv har gennemført som led i projektet og vi har tæt samarbejde med andre, som gennemfører lignende projekter i andre lande. For nogle måneder siden udgav Helene Seljenes Dalum en rystende forskningsrapport baseret på en undersøgelse blandt norske dyrlæger, bl.a. med viste, at hver 3. dyrlæge har overvejet at tage sit eget liv. Læs mere her.

Denne udvikling SKAL vendes. Og vi vil gære vores ypperste igennem arbejdsglædeprojektet, som er for HELE branchen, for ALLE faggrupper.. Du kan bidrage: