Tilmeldingslinks arbejdsglædeworkshops

Vi har fået rykket tilmeldingsfristerne for arbejdsglædeworkshops til d. 18. oktober. 
Jo før I melder jer til, jo større chance for, at der er plads på den ønskede workshop.
I kan tilmelde jer de enkelte workshops via links herunder.
 Se program, praktisk info mv. her
Kontakt Jannie, hvis du har spørgsmål: mail jannie@praqtice.dk eller mobil 25 11 63 91

 

8 værktøjer til kassen

Et af de vigtige elementer i projektet ‘Arbejdsglæde i praksis’ er værktøjskassen. Den er et blivende element, som lever videre efter projektets afslutning.
Lige nu er vores to HR-praktikanter i fuld gang med at implementere værktøjer på projektets hjemmeside, som er målrettet smådyrs- og hestepraksis. De har analyseret sig igennem undersøgelser fra branchen og er gået i dybden med teorier og modeller, der kan fungere som udviklingsværktøjer og samtaleskabeloner. Mange af udfordringerne findes i mange, mange brancher, såsom stress, og andre er særligt udpræget i klinisk praksis, såsom compassion fatigue. Værktøjerne er udarbejdet ud fra en prioriteret liste, der bygger på undersøgelserne fra branchen.

8 værktøjer er det blevet til – nogle tager 10 min, andre kan man med fordel afsætte en hel dag til. Nogle er henvendt til ledere, andre til teams og til individer. Det giver rigtig mange muligheder for at arbejde med at højne arbejdsglæden.

VSP’ere, dyrlæger og en operational manager fra branchen har testet værktøjerne ved en online session og kom med positive tilbagemeldinger samt forslag til justeringer, som Sara og Christian er i gang med at implementere.

Det bliver et super godt afsæt for os at arbejde videre på, og vi GLÆDER os til at præsentere den endelige værktøjskasse til efterårets workshops, hvor alle deltagere får mulighed for at teste nogle af værktøjerne. Den ‘endelige’ version er ikke mere endelig end, at den løbende bliver videreudviklet og suppleret med nye værktøjer, links og muligheder.

Interaktiv værktøjskasse

Du/I kan også give bidrag til kassen, da der bliver interaktionsmuligheder, hvor man f.eks. kan stille spørgsmål, give sine bedste arbejdsglæde tips videre etc.

Læs mere om projekt ‘Arbejdsglæde i praksis’

Generalforsamling rimer på….

…reel indflydelse, når vi snakker om Vetfællesskabet. Vetfællesskabet er en andelsforening ejet af medlemmerne – dyrlægerne – selv og dét forpligter, når det kommer til reel indflydelse. I en grad som der ikke findes andre steder i branchen. Medlemmerne bestemmer. De har i øvrigt bestemt, at Vetfællesskabet som netværk ikke kan videresælges til f.eks. en kapitalfond. Hvad man som klinikejer beslutter at gøre med sin egen klinik, det er selvfølgelig op til den enkelte ejer.

praQtices Christian Kolthoff er idémanden bag andelsforeningen. Måske inspireret af hans mangeårige engagement i andelsforeningen Jysk Landsbyudvikling i Nepal. Okay, det er noget HELT andet, men fællesnævneren er, at Christian sidder i bestyrelsen i begge andelsforeninger. Siden er praQtices øvrige team blevet koblet på et hav af Vetfællesskabsopgaverne såsom medlemskontakt, kommunikation, rekruttering, kursusarrangementer og undersøgelser.

Andelsforening – det lyder som noget af en tidsrøver

Hele andelstanken gennemsyrer Vetfællesskabet.

‘Ok, er der flest, der vil i den retning, så gør vi det,’ lyder det igen og igen, hvad end det drejer sig om kurser, journalsystemer, gennemgang af nøgletal osv. ‘Ok, nogle vil dette og andre vil dette. Lad os prøve at undersøge begge dele,’ er en anden typisk udvikling på drøftelserne.

Lyder det tidskrævende? Det er det ikke nødvendigvis. Man involverer sig på det plan, som man ønsker og som giver mening. For mange er f.eks. ledersamlingerne en kærkommen lejlighed til at komme op i helikopteren og eksempelvis få optimeret, effektiviseret og prioriteret tiden. Ta’ nu f.eks. Sebastian, som er en af de seks medlemmer, som du kan møde her.

Hvordan sikrer man progression?

Christian Kolthoff trækker et stort læs som facilitator, researcher, netværksdanner, udvikler og arbejdsjern. Bag sig har han sit team, der står for at arbejde videre med mange af aktiviteterne. Medlemmerne involverer sig i høj grad til ledersamlingerne, via kommunikationskanalerne (den lukkede Facebookgruppe er en GULDGRUBE af tips, erfaringer, viden og tanker) og typisk er mange også involveret i ERFA-grupperne – i det omfang de synes.

Og så er der bestyrelsen, som i samarbejde med Christian og team, står for at sikre, at medlemmernes beslutninger og ønsker bliver ført ud i livet. Hvis du allerede er medlem, så kan du overveje en bestyrelsespost:

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 17. maj kl. 19.30-21.00

👉 Tilmeld dig og bliv opdateret på, hvad der rører sig i vores skønne netværk og gør din stemme gældende. Det er jo ikke for ingenting, at vi er en andelsforening.
Og måske er en bestyrelsespost noget for dig – den nuværende bestyrelse genopstiller og der er plads til flere 😀🤝
Det foregår online, så det kunne ikke være nemmere.

Dagsorden og tilmelding

Er du ikke medlem?

Så er du velkommen til at spørge, om der er mulighed for at blive medlem: info@vetfaellesskabet.dk

Vi ville være småfulde, hvis…

IT-system til det hele

Booking, online konsultationer, kundeapps, journalsystem, regnskab, fakturering, varebestilling…og, og, og. Der er så mange systemer, der gerne skal spille sammen og IT-systemerne udvikler sig og rykker hele tiden. Vores netværksklinikker i Vetfællesskabet og Vetfokus Norge vil være med ombord i udviklingen. Derfor har de besluttet at investere ekstra ressourcer i en professionel kravsspecifikation, leverandørudvælgelse, forhandling og implementeringsplan. Møderne er i fuld gang og vi bliver stadig klarere på behov og hvad der vil virke.

Den mentale sundhed halter

Resultaterne fra sundhedsstyrelsens store undersøgelse ‘Den nationale sundhedsprofil’, som netop er blevet offentliggjort viser desværre, at det går den forkerte vej med den mentale sundhed. Over en bred kam – og særligt unge: Den nationale sundhedsprofil

Det er trist læsning, og det kalder på, at der arbejdes på forebyggelse af stress og mistrivsel og med behandling/hjælp/supervision til personer, som ikke trives. På mange forskellige planer; herunder på arbejdspladser og i faglige organisationer.

I den veterinære branche er der i de seneste år kommet tydelige indikationer på, at det også her går i den gale retning, når vi snakker trivsel og mistrivsel. DDD gennemfører  i samarbejde med NFA en trivselsanalyse i marts, som skal kortlægge netop den mentale sundhed. Vi glæder os SÅ meget til resultaterne. For de skal være med til at målrette de indsatser, som vi tilrettelægger i forbindelse med vores Vellivs-projekt ‘Arbejdsglæde i praksis’.

Vi er i fuld gang med at bearbejde de analyser, som vi selv har gennemført som led i projektet og vi har tæt samarbejde med andre, som gennemfører lignende projekter i andre lande. For nogle måneder siden udgav Helene Seljenes Dalum en rystende forskningsrapport baseret på en undersøgelse blandt norske dyrlæger, bl.a. med viste, at hver 3. dyrlæge har overvejet at tage sit eget liv. Læs mere her.

Denne udvikling SKAL vendes. Og vi vil gære vores ypperste igennem arbejdsglædeprojektet, som er for HELE branchen, for ALLE faggrupper.. Du kan bidrage:

 

Velkommen til Nikolaj Hedal

Vær med i DDD’s trivselsundersøgelse

Den Danske Dyrlægeforening gennemfører i marts måned en stor arbejdsmiljøundersøgelse, der skal kortlægge trivslen i klinisk praksis.

Deltag ved at få din arbejdsgiver til at indsende din og dine kollegers mailadresse til:  trivsel@ddd.dk

Læs mere om undersøgelsen i DVT

Artikel: Dyreklinikker sælges for billigt og for uovervejet

Dyrlæger sælger deres klinikker for billigt og uden at have forberedt processen godt nok. praQtice klæder klinikejere på til at stå stærkere i salgsprocessen.

”Hvis man går i dialog med klinikopkøbere og -kæder uden at have foretaget de nødvendige justeringer og optimeringer af sin virksomhed, så svarer det til at sætte sin bil til salg uden at have gjort den ren. Det er afgørende at forstå prissætning og tilrettelægge processen i god tid for at sikre sig et godt afkast og gode vilkår,” lyder det fra  forretningsudvikler Christian Kolthoff. Han arbejder med rådgivning af klinikejere, og de ser gang på gang, at dyrlæger sælger alt for billigt og på for uoplyst et grundlag.

Forhandling indledes før, man tror det

Mange selvstændigt ejede klinikker bliver kontaktet af kapitalfonde med tilbud om opkøb. Hvis man har svært ved at overskue ansvaret og forpligtelserne, opgaverne og uvisheden i en turbulent tid, hvor mange lader sig opkøbe, så kan det være fristende at slå til. Men man skal tænke sig godt om og sørge for at få rådgivning i god tid. Helst et par år inden salget, så man kan nå at trimme sin klinik og ALTID inden forhandlingerne indledes.

Forarbejde kan fordoble værdien

Forretningsudvikler Christian Kolthoff, som er dyrlæge, medejer af fem dyreklinikker og rådgiver i praQtice for den veterinære branche med 20 års erfaring og over 130 klinikker i porteføljen, arbejder som udgangspunkt for at bevare klinikker på dyrlægers egne hænder. Men han erkender, at stadig flere ser sig fristet til at lade sig opkøbe af kapitalfonde. Efter at have fulgt med i, at mange af disse handler kunne håndteres langt bedre set fra klinikejeres side, har han kastet sig ind i en kamp for at rette op på dette:

”Det ærgrer mig at se, når dyrlæger, som i årevis har knoklet for deres klinik, ikke får gjort det forarbejde, der kan øge værdien af deres livsværk til måske det dobbelte eller mere. Tag for eksempel en klinik, som omsætter 10 mio. kr. og har en bundlinje på 500.000,-. Opkøbere har måske tilbudt en pris på 3,5 mio. kr. (= kapitaliseringsfaktor 7). Hvis vi som rådgivere kommer ind i tide, kan vi måske optimere bundlinjen til 800.000,-  og kapitaliseringsfaktoren til 9. Så er prisen pludselig steget til mere end det dobbelte.”

Få hjælp til det komplekse

Der er mange begreber at hitte rede i, og et af de afgørende er kapitaliseringsfaktor. Helt basalt køber kapitalfonde ud fra en model, der hedder ”resultat før finans” gange en kapitaliseringsfaktor. Ud over det skal der aftales løn og ansættelsesvilkår samt forhandles en eventuel lejekontrakt, hvis man ejer bygningerne. Alt i alt er der altså en del håndtag at dreje på, og derfor kan der være rigtig mange penge at tjene ved at investere i god rådgivning, da man både har mulighed for at ”trimme klinikken til salg” (øge bundlinjen) og påvirke kapitaliseringsfaktoren samt forhandle en god løn og husleje.

Kæderne har luft i økonomien til at betale en god pris

Christian Kolthoff kan ikke understrege ofte nok, at man som sælger skal vide, hvad klinikken repræsenterer af værdi for kapitalfondene, så man har modet til at forlange en ordentlig pris:

”Forretningsmodellen bag kapitalfondenes opkøb er, at de køber klinikker, slår dem sammen og optimerer. Køber en kæde for eksempel 30 klinikker for 300 mio.kr., kan de typisk sælges til en pris på 5-8 gange det beløb, som man har givet. Dvs. 2 mia.kr. +/-. Opkøberne vil typisk tilbyde en pris, der inspirerer klinikejer til at sælge, men samtidig vil de selvfølgelig prøve at holde prisen nede; formentlig med et udsagn om, at der er et ’loft’. Sådan er gamet. Derfor er det vigtigt, at man har kapitalfondenes forretningsmodel in mente og kontakter en god rådgiver helt fra den indledende fase,” mener han.

Forbliv ’herre i egen klinik’ med det gode liv i praksis

Christian Kolthoff peger på, at der findes gode alternativer til et salg, hvor man kan leve ’det gode liv i praksis’ og fortsat være ’herre i egen klinik’:

”Jeg har stiftet to netværk af selvstændigt ejede klinikker: “Vetfællesskabet” i Danmark og “Vetfokus” i Norge. Her kan man få hjælp og sparring til eksempelvis forretningsudvikling, drift, økonomi, administration, HR, arbejdsmiljø og markedsføring. Netværkene er inde i en rivende udvikling lige nu og vi er i gang med at opskalere hjælpen og porteføljen af, hvad vi kan løfte sammen. Det er mit hjertebarn og jo flere vi er, jo stærkere står vi,” siger han og tilføjer, at der desuden er en lang række fordele i form af indkøbsaftaler, billige kurser, adgang til viden om markedet samt stor indflydelse. Netværkene er etableret med en klausul om, at de ikke kan videresælges.

Ejerskifte

Skal I i gang med et generationsskifte? Skal I have en ny ejer med om bord? Eller skal der på anden vis ske ændringer i ejerkredsen? Christian Kolthoff har hjulpet mange klinikker igennem sådanne overgangsperioder og forandringer. Kontakt ham på 21456579, hvis du vil høre nærmere om, hvad han kan hjælpe med.