AniCura Holbæk Dyrehospital havde i efteråret 2023 en boosterworkshop med Christian Kolthoff, som mundede ud i tre konkrete anbefalinger og værktøjer samt en opfølgning, der sikrede forankring. Dyrlæge Mette Bo fortæller om processen:

“Vi havde en periode med flere stresssygemeldinger og ønskede hjælp udefra til, hvordan vi kunne løse vores udfordringer. Derfor kontaktede vi i efteråret 2023 Christian Kolthoff fra praQtice. Det var et meget givtigt forløb. Der findes ikke mange af Christians slags med så stor erfaring og så indgående kendskab til branchen og dagligdagen på klinikker. Workshoppen gav os et overordnet blik på vores arbejdsplads, og igennem bl.a. spørgeskemaer og drøftelser fandt vi ud af, at medarbejdernes arbejdsmæssige udfordringer primært handlede om dagsstrukturen. Det var rart at få identificeret, at hér lå problematikken. Christian hjalp med helt konkrete ideer og en konkret plan til, hvordan vi kan strukturere vores dage. Hvad bør vi skippe, ændre og fortsætte med?

Vi har arbejdet videre med de tre konkrete elementer, som Christian præsenterede os for. Det har helt sikkert virket. Medarbejderne har nu mere overskud og er glade for forandringerne. De giver udtryk for, at der er mere tid til fordybelse og til at komme i bund med opgaverne end før, fordi vi har fået et bedre flow. Der er fortsat en proces i gang med justeringer og ting, som vi skal vænne os til.

Når man er i en presset situation, som vi var, kan det være svært at se løsningen. Man skal som ledelse ikke være for stolt til at søge hjælp udefra, men turde sige: ‘Vi kan ikke løse alting selv, og vi vil gerne lære.’ Det var vigtigt for os at vise medarbejderne, at vi tog udfordringerne seriøst og at vi ville investere tid og energi i det.” Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om de konkrete forslag, der hjalp AniCura Holbæk Dyrehospital videre.

 

AniCura Holbæk Dyrehospital fik på boosterworkshop hjælp til at strukturere dagene,
så der kom et bedre overblik, mere overskud og arbejdsglæde samt færre stresssygemeldinger.