Sikke en hjertevarm artikel, hvor kollegahjælpere fortæller om at være en del af ordningen, hvor de på frivillig basis kan kontaktes af dyrlæger, veterinærsygeplejersker, elever og pårørende til faggrupperne, hvis der er brug for en snak. Artiklen er fra Faggruppe Familiedyrs blad Journalen Maj 2024.

Vi er PIV-stolte af at have sat denne ordning i søen. Den giver så meget mening.

Du kan læse artiklen her: Kollegahjælpen

Læs også artikel fra Magasinet Dyrlægen nr. 5/2023 om Kollegahjælpen

Få flere praktiske oplysninger og telefonnumre på kollegahjælpere her: Kollegahjælpen

Da Stine Holst Laursen blev ejer af Espergærde Dyreklinik, ønskede hun at arbejde med klinikkens arbejdsmiljø og vilkår samt optimere klinikkens procedurer. Derfor bookede hun en workshopdag ved praQtice. Forud for dagen blev medarbejdere inddraget for at sikre, at forløbet blev relevant for alle. En god proces blev sat i gang og for at sikre progression, har hun en månedlig opfølgning med Nikolaj Hedal fra praQtice, fortæller hun:

“Det er rigtig godt, og jeg får vendt mange ting med Nikolaj. Hvis der er noget, som jeg er i tvivl om…det kan være en idé eller noget, som jeg er i tvivl om, hvordan jeg kommer videre med, så sparrer jeg med ham. Han er også med til at holde mig og teamet op på de aftaler, som vi har lavet. “

Fælles tilgang

“Vi har i processen også fået lavet generelle principper for vores arbejde og en fælles tilgang til tingene. Det betyder rigtig meget for arbejdsgangen i det daglige. Man kan let få lullet sig ind i, at ’det ved da alle, hvordan vi lige gør’. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan.

Medarbejderne var glade for workshoppen og nyder godt af de nye tiltag, der er kommet i det opfølgende arbejde . Men det har også været et hårdt forløb med denne forandringsproces, det skal der ikke herske tvivl om.

Alle klinikejere burde have en sparringspartner, som kommer ‘udefra’. Om det så er igennem ERFA, praQtice eller noget helt tredje, så giver det nogle rationelle input og er uden for mange følelser, fordi vedkommende ikke er en part.”

Yderligere information

Se priser og nærmere info om opfølgningspakkerne her: Opfølgning på boosterworkshop

Læs mere om selve boosterworkshoppen her: Klinikboosterworkshop

Du er også velkommen til at tage kontakt til projektleder Nikolaj Hedal på nikolaj@praqtice.dk eller tlf. 21 73 10 95.

Hvis du vil fortælle din ledelse, dine lederkolleger, dit team, din ejerkreds, bestyrelse eller HR-person, så kan du med fordel downloade denne ene side med en kort præsentation: Skal effekten af boosterworkshop vare ved?

 

 

AniCura Holbæk Dyrehospital havde i efteråret 2023 en boosterworkshop med Christian Kolthoff, som mundede ud i tre konkrete anbefalinger og værktøjer samt en opfølgning, der sikrede forankring. Dyrlæge Mette Bo fortæller om processen:

“Vi havde en periode med flere stresssygemeldinger og ønskede hjælp udefra til, hvordan vi kunne løse vores udfordringer. Derfor kontaktede vi i efteråret 2023 Christian Kolthoff fra praQtice. Det var et meget givtigt forløb. Der findes ikke mange af Christians slags med så stor erfaring og så indgående kendskab til branchen og dagligdagen på klinikker. Workshoppen gav os et overordnet blik på vores arbejdsplads, og igennem bl.a. spørgeskemaer og drøftelser fandt vi ud af, at medarbejdernes arbejdsmæssige udfordringer primært handlede om dagsstrukturen. Det var rart at få identificeret, at hér lå problematikken. Christian hjalp med helt konkrete ideer og en konkret plan til, hvordan vi kan strukturere vores dage. Hvad bør vi skippe, ændre og fortsætte med?

Vi har arbejdet videre med de tre konkrete elementer, som Christian præsenterede os for. Det har helt sikkert virket. Medarbejderne har nu mere overskud og er glade for forandringerne. De giver udtryk for, at der er mere tid til fordybelse og til at komme i bund med opgaverne end før, fordi vi har fået et bedre flow. Der er fortsat en proces i gang med justeringer og ting, som vi skal vænne os til.

Når man er i en presset situation, som vi var, kan det være svært at se løsningen. Man skal som ledelse ikke være for stolt til at søge hjælp udefra, men turde sige: ‘Vi kan ikke løse alting selv, og vi vil gerne lære.’ Det var vigtigt for os at vise medarbejderne, at vi tog udfordringerne seriøst og at vi ville investere tid og energi i det.” Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om de konkrete forslag, der hjalp AniCura Holbæk Dyrehospital videre.

 

AniCura Holbæk Dyrehospital fik på boosterworkshop hjælp til at strukturere dagene,
så der kom et bedre overblik, mere overskud og arbejdsglæde samt færre stresssygemeldinger.

Hvert år uddeles den fornemme Fecava pris Didier-Nöel Carlotti Award til en person i den veterinære branche, som har ydet en fremragende indsats for tværfaglig kommunikation og/eller efteruddannelse af dyrlæger i Europa.

En dansk delegation indstillede Christian Kolthoff til prisen: bl.a. i forbindelse med hans arbejdsglædeworkshops i efterår 2022. Og han var kun et mulehår fra at få prisen. Indstillingen lød:

Christian Kolthoff is a very well-known and unique character in the Danish veterinary society. He is known for constantly challenging the status quo and (re)searching for ways to improve quality of life for vets and nurses in practice. His last venture aiming at “making Danish vets the happiest in the world” has made a significant impact in Denmark. As part of this project, he has sought and received financial support for an extensive job satisfaction project, where he has provided (all for free) work happiness workshops for 655 vets and nurses, extensive research and root cause analyses on challenges in the veterinary world, free leadership training for practice owners, a helpline for vets & nurses, implementation of a work happiness certification, and a free online work happiness toolbox.

Christian is constantly on the forefront of spotting trends, challenges, and solutions in the veterinary world. Currently his attention is on how to lead and manage the new generation of vets as well as how to solve the root causes for today’s challenges in the veterinary community.

Christian has a sharp pen and is a tireless networker running numerous different networks all bringing people together for common causes.

Det er da flotte ord, og selvom Christian ikke vandt, så er sådan en anerkendelse med til at topmotivere ham i det videre arbejde for netop arbejdsglæde.

“Sådan en indstilling er med til at skabe arbejdsglæde for mig – det er selvforstærkende,” siger han.

Siden 2022 har praQtice haft stort fokus på arbejdsglæde og fortsat kører:

  • Boosterworkshops
  • Arbejdsglædecertificering
  • Kollegahjælpen
  • TAK – Tænketank for Arbejdsglæde i praksis

Søger du og din dyrlægepraksis hjælp til at blive mere grøn og bæredygtig? Til at opnå energibesparelser og leve op til kommende lovkrav?

Praksisjobbet kan være noget af det fedeste – men også meget udfordrende. Få indsigt i branchen inden praksisstart, så du er på forkant med tingene og har kendskab til, hvordan en klinikpraksis er ‘skruet sammen’ og hvordan du kan blive en værdifuld medarbejder.

I magasinet Dyrlægen bliver vores nye værktøjskasse om arbejdsglæde for dyrlægebranchen præsenteret. Sammen med 7 gode råd.

Evidence Based Communication konference i Firenze d. 15.-18. december med Calgary-Cambridge guiden som omdrejningspunkt for klientkommunikation gav en masse viden og inspiration.