Opgaveskrivning

2 sæt perfekte røntgenbilleder

I løbet af kurset skal hver deltager uploade to perfekte sæt røntgenbilleder (full mouth) af hhv. hund og kat, som skal godkendes af Camilla

2 casebeskrivelser

Der skal laves én for hund og én for kat, som godkendes af Camilla.