Eksamen

Rimelige krav, der forudsætter en indsats

Det er inden for den veterinære tandverden ikke tilladt at lave specielle certificeringsordninger, men det er tilladt at kræve at visse standarter og kvalitetskrav overholdes. Vi ønsker at lave et forløb, der stiller krav til den enkelte deltager:

AAHA Dental Care Guidelines

Ved at følge – og leve op til – AAHA guidelines er barren sat højt. Vi arbejder derfor ud fra, at den enkelte deltager har som mål at leve op til, hvad der er formuleret i disse guidelines. Læs dem her

Godkendelse af opgaver, billeder og cases

Man skal have godkendt to sæt tandrøntgenbilleder og to cases. Alle opgaver skrives på modersmålet.

Eksamen

Der afsluttes med en eksamen. Eksamen foregår ved at eksaminator stiller en serie af tandrelaterede opgaver & spørgsmål, som løses online. Varighed af eksamen er 1 time og der er én mulighed for syge- & reeksamen.

Brook Niemic indgår som ekstern censor i uddannelsesforløbet.