Arbejdsglæde i praksis: Ledelsesudvikling

ledelsesudvikling

Det er gratis at deltage i forløbene. 

Holdene er fyldt op. Lederudviklingen er et pilotprojekt og vi arbejder på at kunne udbyde det i større målestok.

Den mentale sundhed er i den grad under pres hos ejerledere på klinikkerne. Og når lederen ikke har det godt, så smitter det af på hele arbejdspladsen og alle medarbejdere. Målet er, at ledere igennem konkrete værktøjer bliver bedre til at tage vare på egen sundhed og blive i stand til at tage ansvar og gå foran i arbejdet med den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Trivselsundersøgelser i branchen peger på, at der er brug for en indsats på området. Der kører jævnligt  i klinikejerfora debatter om work-lifebalance  på ejeres egne og på medarbejderes vegne. Ledere efterspørger viden og udviklingsforløb om emnet. Vi vil have fokus på, at medarbejdere indgår aktivt med inputs til  lederudviklingsforløbet i en form, som er tryg for dem og samtidig giver værdifuld feedback.

Der bliver oprettet to hold med 16 på hvert. Forløbet vil at bestå af to fysiske kursusdage, to halvdags-onlinekurser med faciliterede samarbejds- og sparringsseancer med en høj grad af interaktion, breakout-rooms, interaktive værktøjer, hvor alle kan bidrage og give deres respons. Desuden vil der være opgaver/indsatser, hvor deltagerne imellem kursusdagene skal have fokus på at arbejde med et bestemt ledelsesområde.