Q&A om workshops ‘Arbejdsglæde i dyrlægepraksis’

 585,- kr. ex moms pr deltager for forplejning og lokale. Alt andet finansieres af sponsorer.

Vi anbefaler, at I tilmelder jer samlet som klinik, fordi det formentlig vil være klinikken, der betaler for deltagelsen og dermed gøres betalingen lettere. I kan sagtens tilmelde jer samlet, men deltage på forskellige workshops, hvis I ønsker at komme afsted i hold. Der er intet til hinder for, at du tilmelder dig som individ, hvilket vil kræve, at du har aftalt, at din arbejdsplads betaler eller du selv vælger at betale 585,- kr. ex moms. Der er mulighed for at deltage både på hverdage og weekenddage.

Det er den samme workshop, der bliver afviklet ti gange i løbet af november. I kan derfor sagtens dele jer op, så I deltager på forskellige dage (f.eks. hvis I vil undgå at lukke klinikken ned) og alligevel have den samme referenceramme at arbejde ud fra, når I kommer tilbage på klinikken.

Vi håber bestemt, at det bliver en glad dag. Men det bliver nok også en dag med hårdt arbejde. For det er vores indtryk, at vi alle sammen hér i branchen ønsker at gøre noget for at forbedre trivslen. Vi vil som arrangører gøre vores til at klæde jer på med viden, udfordre jer og give jer redskaber til at arbejde med jeres trivsel på dagen og efterfølgende på klinikken. Målrettet, evidensbaseret, konkret. Vi kommer til at arbejde med både det, som giver trivsel og virker og som vi gerne vil have mere af. Vi kommer også til at arbejde med det svære, som giver mistrivsel, stress og svære tanker og hvordan vi kan håndtere det og arbejde på at ændre det. Du kommer som deltager ikke til at blive presset ud i konfronterende situationer, men kun med det, som du selv ønsker. Du skal mere forestille dig, at du får konkrete værktøjer til noget, som du selv kan arbejde med for at opnå mere arbejdsglæde og som du kan arbejde med sammen med dine kolleger og din leder. Der vil også være ledelsesværktøjer – og det er både ledere og medarbejdere, som får noget ud af den del. Derudover vil du helt sikkert gå hjem med en hel masse ting, som du vil reflektere over og som rent faktisk kan ændre dit arbejdsliv.

En masse inspiration, viden, konkrete værktøjer, som bliver øjenåbnere for dig på dagen, og som du og dit team kan arbejde videre med, når I er tilbage på klinikken.

Introduktion til gratis værktøjskasse med værktøjer, der passer både til den travle hverdag, til MUS og temadage. Man kan arbejde med værktøjerne individuelt, som team og som leder.

Workshopdagene er kulminationen af 1 års intenst arbejde med at indsamle data fra smådyrsbranchen og omsætte denne til anvendelig viden og værktøjer i samarbejde med branchens organisationer, leverandører og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Du kan som medarbejder gøre noget for din egen trivsel, dine kollegers og din leders trivsel. Hvis man vil lykkes med arbejdsglæde, så har alle et ansvar for at gøre en indsats.

Ledere har et særligt ansvar for at sikre trivsel på arbejdspladsen. Både ved at gå foran som et godt eksempel på og ved at sikre, at der bliver taget hånd om det psykiske arbejdsmiljø.

Men vi kan – og bør – alle sammen gøre noget. Måske er det dig, der er den rigtige til at tage action på, at I arbejder med at skabe mere arbejdsglæde på konstruktive og værdiskabende måder. Når du læser dette, så er der i hvert fald meget, der tyder på, at du gerne vil gøre en indsats 🙂

Workshoppen vil vise jer vejen til, hvordan I sammen kan skabe mere arbejdsglæde.  Vi tager udgangspunkt i, at alle har et medansvar for trivsel og faktisk også for ledelse. Vi taler af samme grund om ledelsesudvikling i stedet for lederudvikling. En leder udvikler sig sammen med resten af organisationen og alle kan være med til at understøtte ledelse – også når det gælder trivsel. Kom og hør om dine handlemuligheder og hvordan du/I kan få hjælp.

Hvis du føler, at du mistrives på arbejde, så kan det også hænge sammen med andre forhold i dit liv.Workshoppen vil også handle om, hvordan du kan blive klogere på dette samspil og hvordan du kan arbejde med det.

Glæd dig 🙂

Tilmeldingsfristen på alle workshops er den 18. oktober. Jo før du melder dig til, jo større er chancen for at der er plads på den ønskede lokation.

Se de generelle bestillingsbetingelser og frister for refusion.

Her kan du læse om afbestillings- og betalingsbetingelserne for arbejdsglædeworkshops: Betingelser.

Kontakt administrator Jannie Nielsen, hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål: jannie@praqtice.dk