Arbejdsglæde i praksis: Certificering

Certificering

Formålet med arbejdsglædecertificeringen er at skabe løbende fokus på arbejdsglæde gennem en certificeringsordning. Klinikkerne motiveres til at deltage – både ved at de gennem arbejdet med certificering udvikler egen arbejdsglæde på klinikken og gennem at de får muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft som følge af positiv branding af klinikken.

Vi er i dialog med ISO-dyrlægen, der gerne ser sig som partnere i projektet, men venter på den endelige beslutning “ovenfra”. Vi starter projektet i Velliv ambassadørgruppen – og så håber vi på muligheden for at koble ISO-dyrlægen til senere. Der er i tillæg udvist interesse fra den norske veterinærforening.

Hovedopgaverne er som følger:

– Brand og fortælling skabes.

– Indhold i certificeringsordningen defineres.

– Processen omkring audit og certificering aftales.

– Konceptet markedsføres.

– De første klinikker certificeres.

For inspiration kan vi anbefale at der skeles til https://www.investorsinpeople.com/

Anne Lücke Klindt og Christian Kolthoff er tovholdere på arbejdsglædecertificeringen og vi kommer til at gøre god brug af arbejdsglædeambassadørerne som sparringspartnere samt de forskellige Facebookgrupper, som er tilknyttet projektet.