Kick off

Kick off/Intro

Når Camilla Heinze starter på tandlægeuddannelsen, er det med den bundne opgave at opkvalificere dine kvalifikationer som dyrlæge til tandbehandlinger, træne dig i flow og effektivitet og ruste dig til at kunne overbevise dyreejere og dine kollegaer om vigtigheden af ​​tandarbejde.

Målet er også at inspirere dig til at sætte nye standarder for din egen og klinikkens udvikling på området. Efter Camillas introduktion vil du blive præsenteret for Jannie Nielsen og Christian Kolthoff, som guider dig gennem hele uddannelsens forløb, hvorefter kursisterne vil præsentere sig selv for hinanden. Christian og Jannie vil gennemgå hele uddannelsesforløbet inkl. forelæsninger, opgaveskrivning og eksamen, hvorefter vi afslutter med et forløb, hvor vi vil bede deltagerne om at sætte konkrete mål for egen læring. Til sidst vil Christian gennemgå forretningen bag tandlægearbejdet samt forskellige flowdiagrammer, der kan bruges til at udvikle flowet i egen praksis.

Vi er kommet godt fra start

For at kunne spørge og hjælpe hinanden efterfølgende, er det vigtigt, at vi lærer hinanden godt at kende. Derfor bruger vi meget tid på introduktion, inden vi går i gang med de mere undervisningsorienterede emner. Vi sætter 3 timer af den første gang, men du skal have en ekstra time i reserve, så vi ikke skal stoppe, hvis vi laver noget spændende. Lærerne første gang er Camilla og Christian. Efter en introduktion til træningen starter vi med følgende temaer (alle sessioner er live og interaktive).

Introduktion af studerende og undervisere

Deltagerne og lærerne giver en kort introduktion af sig selv, deres arbejdsplads og deres tilgang til – og interesse for – tandlægearbejde. Christian præsenterer herefter resultaterne af det udsendte spørgeskema til deltagerne inden træningens start.

Tandlægearbejde i dyrlægepraksis – hvad og hvorfor?

Vi giver ordet til Camilla, som introducerer os til emnet. Formålet er både at introducere deltagerne til emnet, men også at klæde deltagerne på til at kunne overbevise samarbejdspartnere og dyreejere om vigtigheden af ​​tandsundhed og tandarbejde.

Mål og måling

Erfaringen viser, at vi får det, vi måler. Derfor skaber vi fælles målsætninger for hele forløbet og sætter den enkelte deltager i stand til selv at sætte mål. Vi aftaler herefter, hvordan vi løbende vil følge op.

Forretningsperspektivet

Det skal primært gavne dyrene, at vi bliver bedre til tandarbejde. Men vi må ikke glemme, at tandarbejde også er en forretning. Christian vil gennemgå økonomien bag tandlægearbejdet og sætte gang i et refleksionsforløb, der skal løbe gennem hele forløbet – og sikre, at investeringen i forløbet kommer tilbage flere gange.

Flow- og procesgennemgang

Der er stor forskel på, hvordan du sætter dine processer op. Nogle gør alt på én gang og andre deler processen op i en mundhuleundersøgelse/tandrensning/diagnose efterfulgt af et senere behandlingsforløb. Nogle har ét tandlægebord og andre har flere. Der er sjældent rigtigt og forkert, men nogle gange er der smartere måder at gøre tingene på. I samspil med Camilla vil Christian gennemgå fordele og ulemper ved de forskellige tilgange.

Refleksionsspørgsmål til næste gang

Sammen gennemgår vi det kommende teorimodul og aftaler, hvad der ville være smart at forberede os på inden da.