Trivsel og mistrivsel. Arbejdsglæde og udbrændthed. Det er emner, som fylder stadigt mere på dyreklinikker. Med god grund. For mange steder er der stort behov for at arbejde med at forbedre trivslen. Vi har i de senere år set skræmmende eksempler i udlandet på en høj selvmordsrate blandt dyrlæger og compassion fatigue i branchen.

Lige nu (marts-maj 2022) er Den Danske Dyrlægeforening i gang med en stor, landsdækkende trivselsundersøgelse, der skal afdække, hvordan situationen ser ud på de danske dyreklinikker: Behov for mere viden i klinisk praksis.

Vellivs-projekt Arbejdsglæde i praksis

I september 2021 fik praQtice en bevilling fra Velliv Foreningen og fra aktører i dyrlægebranchen til projektet ‘Styrkelse af den mentale sundhed i dyrlægepraksis – en udsat og overset branche’. Eller ‘Arbejdsglæde i praksis’, som vi i vores daglige arbejde med projektet kalder det. Sammenlagt 1,8 mio. kr. er der afsat til at arbejde med projektet: Arbejdsglæde i praksis.

Bestil en årlig arbejdsglædemåling.

 

Samarbejde om arbejdsglæde med Den Danske Dyrlægeforening.

Arbejdsglæde i dyrlægepraksis

Søger I hjælp, råd eller værktøjer til at arbejde med jeres trivsel og øge jeres arbejdsglæde?