Arbejdsglæde i praksis: Værktøjskassen

værktøj

Værktøjskassen: Vil være gratis tilgængelig og vil bestå af velafprøvede og virkningsfulde værktøjer og metoder samt en lang række cases og praktiske tips. 

Vi vil have fokus på både udvikling af det rette indhold ud fra bl.a. analysedelen og i parallelt forløb med brobygger workshops og lederudvikling og i lige så høj grad , hvordan man bruger værktøjskassen. Værktøjerne vil indgå og blive afprøvet i praksis med målgruppen til brobyggerforløb og lederudvikling samt indgå i certificeringen og med mulighed for fri rekvirering.

Et af værktøjerne gør klinikker i stand til selv at foretage løbende trivselsmålinger.

Du kan allerede nu smugkigge her.