Christian Kolthoff

Jeg arbejder med forretningsudvikling og strategiprocesser. Jeg har et stort drive og til mine særlige styrker hører en ekstraordinær positiv, løsningsorienteret og kreativ tilgang. Jeg befinder mig rigtig godt som sparringspartner i ledelsesprocesser, hvor jeg formår at udfordre og klæde en leder/ledelse på til stort set alle situationer. Og jeg er ikke bleg for at tage styringen, når dette kræves.

Jeg bruger mine uddannelser som dyrlæge, Executive MBA, NLP og autoriseret facilitator (IAF) i mit virke. Jeg betegnes ofte som skarp og hurtig til at analysere mig frem til kernen i en problemstilling og afstemmer min indsats med kunden. Hér spiller mine mange års erfaring som selvstændig og som landechef i en global virksomhed en altafgørende rolle for min måde at håndtere opgaver på. Det giver mig en ballast at trække på og derudfra kan jeg arbejde mig frem til individuelle løsninger. Sammen med kunden. Altid i samspil med kunden.

Jeg etablerede praQtice i år 2000 og siden har virksomheden løbende udviklet sig og er i konstant forandring. For ting står sjældent stille omkring mig.

Ved siden af kundeprocesser kører jeg mine egne udviklingsprojekter. Det er typisk inden for practice management, kunderelationer mv. Og så sidder jeg i bestyrelsen for ‘Jysk landsbyudvikling i Nepal’.