Arbejdsglæde i praksis: Analyse

Analyse

Der findes ikke meget data om trivsel i den danske veterinære branche. Projekt ‘Arbejdsglæde i praksis’ bygger videre på nogle mindre forundersøgelser og skal med nye analyser dykke ned i årsager og løsninger.

For at kunne kvalificere og kvantificere udfordringer, lave målsætninger og kvantificere potentialer i at lykkes med projektet, indledes projektet med analyser, der skal supplere de allerede gennemførte. Det drejer sig om følgende studier og analyse:

  • Sammenhæng mellem arb.glæde og forretningsresultater
  • Hvor længe bliver dyrlæger og VSP’ere i erhvervet efter endt uddannelse?
  • Interviews på klinikker af gode cases fra DA trivselsundersøgelse
  • SMS-fyraftensanalyse (logbog – hvad har gjort dig glad i dag og hvad har givet dig frustrationer?)
  • Fra kick-off: Sådan sikrer vi størst mulig opbakning til trivselsundersøgelsen

Læs også artikler om foranalyser:

Hvorfor forlader dyrlæger branchen?

Hvorfor forlader VSP’er branchen?

Artikel om trivsel i DVT