Randers Dyrehospital – Medejer og aktiv medspiller

praQtice købte i oktober 2014 Randers Dyrehospital sammen med to dyrlæger. Christian spiller en meget aktiv rolle i udviklingen af klinikken samt i beslutninger for klinikkens drift. Desuden har han  personalekontakten; både i forbindelse med møder, seminarer, sociale arrangementer, MUS mv.

“Det er rigtig spændende for mig at være så tæt på klinikken og kunne følge klinikkens gang og udviklingstiltag så tæt. Det giver mig mulighed for på nærmeste hold og ned i detaljer at se, hvad der virker og ikke virker. Hvad der skal justeres og hvordan det opleves for både personale, patienter og kunder. Det er en viden, som jeg bruger i mit arbejde med andre klinikker.” Christian Kolthoff.

Anne står for klinikkens kommunikation, herunder oplæg til strategiplanen på kommunikationsområdet, den årlige markedsføringsplan med kundearrangementer, kampagner mv. samt hjemmeside, Facebook, tryksager og pressekontakt.

“Det er en kæmpefornøjelse at arbejde med Randers Dyrehospital. Ejerdyrlægerne er nytænkende og har flair for kommunikation, og derfor skaber vi sammen nogle nytænkende markedsføringstiltag”.