Tovholder for frivilliggruppe

Frivillig netværk: Jeg er tovholder og koordinator for netværket af frivillige og af hundeklubber mv., der bidrager med aktiviteter og hjælper med det praktiske i forbindelse med afholdelse af den årlige aktivitetsdag Hund Forbi i juni. I praksis står jeg for:

  • Indkaldelse til møder og mødeleder, referent samt opfølgning.
  • Opbygning af ‘community’ og ejerskab blandt de frivillige.
  • Kontaktperson for de frivillige.
  • Koordinator af aktiviterne op til og på selve dagen.
  • Evaluering og motivering til deltagelse næste år.