8 værktøjer til kassen

Et af de vigtige elementer i projektet ‘Arbejdsglæde i praksis’ er værktøjskassen. Den er et blivende element, som lever videre efter projektets afslutning.
Lige nu er vores to HR-praktikanter i fuld gang med at implementere værktøjer på projektets hjemmeside, som er målrettet smådyrs- og hestepraksis. De har analyseret sig igennem undersøgelser fra branchen og er gået i dybden med teorier og modeller, der kan fungere som udviklingsværktøjer og samtaleskabeloner. Mange af udfordringerne findes i mange, mange brancher, såsom stress, og andre er særligt udpræget i klinisk praksis, såsom compassion fatigue. Værktøjerne er udarbejdet ud fra en prioriteret liste, der bygger på undersøgelserne fra branchen.

8 værktøjer er det blevet til – nogle tager 10 min, andre kan man med fordel afsætte en hel dag til. Nogle er henvendt til ledere, andre til teams og til individer. Det giver rigtig mange muligheder for at arbejde med at højne arbejdsglæden.

VSP’ere, dyrlæger og en operational manager fra branchen har testet værktøjerne ved en online session og kom med positive tilbagemeldinger samt forslag til justeringer, som Sara og Christian er i gang med at implementere.

Det bliver et super godt afsæt for os at arbejde videre på, og vi GLÆDER os til at præsentere den endelige værktøjskasse til efterårets workshops, hvor alle deltagere får mulighed for at teste nogle af værktøjerne. Den ‘endelige’ version er ikke mere endelig end, at den løbende bliver videreudviklet og suppleret med nye værktøjer, links og muligheder.

Interaktiv værktøjskasse

Du/I kan også give bidrag til kassen, da der bliver interaktionsmuligheder, hvor man f.eks. kan stille spørgsmål, give sine bedste arbejdsglæde tips videre etc.

Læs mere om projekt ‘Arbejdsglæde i praksis’