Booking, online konsultationer, kundeapps, journalsystem, regnskab, fakturering, varebestilling…og, og, og. Der er så mange systemer, der gerne skal spille sammen og IT-systemerne udvikler sig og rykker hele tiden. Vores netværksklinikker i Vetfællesskabet og Vetfokus Norge vil være med ombord i udviklingen. Derfor har de besluttet at investere ekstra ressourcer i en professionel kravsspecifikation, leverandørudvælgelse, forhandling og implementeringsplan. Møderne er i fuld gang og vi bliver stadig klarere på behov og hvad der vil virke.