Den Danske Dyrlægeforening gennemfører i marts måned en stor arbejdsmiljøundersøgelse, der skal kortlægge trivslen i klinisk praksis.

Deltag ved at få din arbejdsgiver til at indsende din og dine kollegers mailadresse til:  trivsel@ddd.dk

Læs mere om undersøgelsen i DVT