Praktiske oplysninger

Uddannelsen starter med, at den uddannelsesansvarlige kontakter dig og sætter dig ind i konceptet og teknikken samt identificerer dine interesser og dit kompetencemæssige standpunkt. Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagerne og bygges op gennem en serie af teorimoduler og praktiske moduler.

Vi starter med at få basis på plads – Hvad handler “tandarbejdet” om? Hvad er værd at vide? Hvad er succeskriterierne?.

De teoretiske moduler varer 5 timer, hvor vi gennemgår et bredt udvalg af emner. Vi starter med de basale emner som instrumentlære, normalanatomi, oversigt over patologien og bevæger os videre i emnerne i takt med, at deltagernes kompetencer udvikles.

Under de praktiske kurser befinder kursusdeltagere sig i egne klinikker, hvor de er koblet op via tablets (på stativer), hvorpå underviseren kan følge deltagerne , imens de udfører øvelser på kadaver.

Kvalitetssikringen ligger i, at der afsluttes med en lille eksamen samt at alle indsender to case-beskrivelser samt to perfekte sæt røntgenoptagelser til godkendelse.

Under alle seancer vil uddannelsesadministratoren stå standby med teknisk assistance (læs også ‘Masser af support – hele vejen igennem’)

Det er Brook Niemiec, Camilla Heinze og Christian Kolthoff der er foredragsholdere. Læs mere om dem og om de øvrige personer bag kurset her.

Uddannelsen foregår online med opkobling via tablets. Du arbejder i eget tandrum med eget udstyr. Du skal på klinikken have adgang til digitalt tandrøntgen. Resten af det tekniske udstyr kan du købe igennem os.

Læs mere om uddannelseskonceptet her.

NYT HOLD STARTER OP I DECEMBER 2022.

Datoer:

Hold T4 – 2022/23 uddannelsen (Sprog engelsk):

 • Introsamtale m. Jannie: 6-9. december 2022
 • Kick off forelæsning: 15. december kl. 17.00-20.00
 • 1. teori: 17. januar 2023 kl. 14.00-19.00
 • 1. praktik:
 • 2. teori:
 • 2. praktik:
 • Teoretisk casegennemgang:
 • Caseaflevering:
 • 3. teori (Brook):
 • Aflevering af røntgenopgave:
 • Eksamen: Oktober

Hold T3 – 2022/23 uddannelsen (Sprog dansk):

 • Introsamtale m. Jannie: 6-9. december 2022
 • Kick off forelæsning: 8. december kl. 17.00-20.00
 • 1. teori: 17. januar 2023 kl. 8.00-13.00
 • 1. praktik:
 • 2. teori:
 • 2. praktik:
 • Teoretisk casegennemgang:
 • Caseaflevering:
 • 3. teori (Brook):
 • Aflevering af røntgenopgave:
 • Eksamen: Oktober

Hold T2 – 2022 uddannelse (Sprog dansk):

 • Introsamtale m. Jannie: 4.-6. januar
 • Kick off forelæsning: 12. januar kl. 17.00-20.00
 • 1. teori: 23. februar kl. 12.00-17.00
 • 1. praktik: 15. marts kl. 9-16
 • 2. teori: 20. april kl. 12.00-17.00
 • 2. praktik: 11. maj kl. 9-16
 • Teoretisk casegennemgang: maj kl. 9-12
 • Caseaflevering: 1. juli
 • 3. teori (Brook): maj/juni kl. 17-21
 • Aflevering af røntgenopgave: 1. august
 • Eksamen: oktober

Pris: 3000 euro

Tilmelding foregår via mail til jannie@praqtice.dk

Når første rate på 1000 euro er indbetalt er du endelig tilmeldt.

Kontakt kursusadministrator Jannie Nielsen på jannie@praqtice.dk eller ring 25116391, hvis du har spørgsmål.