Pressemeddelelse resulterede i medieomtale:

Til kamp mod det perfekte

At finde en pressehistorie handler i høj grad om at have øjne og ører åbne. Og sørge for at have styr på sin medieovervågning. Jeg interviewede elever, forældre, medarbejdere og forstander på Agerskov Ungdomsskole i forbindelse med udarbejdelse af cases til profilering af skolen på forskellige kanaler. Efterhånden dannede der sig et mønster om en helt anden type historie end den planlagte. Skolen oplevede et stigende problem med sårbare unge – særligt piger – og psykiske problemer i kampen for at leve op til det perfekte på alle planer. Udseende, karakterer, venner, kærester osv. Det var i foråret 2018, og netop på dette tidspunkt kørte DR et tema om ‘De perfekte piger’. En nationaltest viste med al tydelighed, at problemet eskalerer i disse år.

Agerskov Ungdomsskole har en coach med en baggrund inden for psykologi, som tilbyder eleverne personlig coach. Hun fortalte, at hun slet ikke har timer nok afsat til at efterkomme efterspørgslen. Skolen besluttede på et personalemøde, at der skal mere fokus på og flere ressourcer til at hjælpe de berørte unge og til at ‘hylde det uperfekte’.

Min research af forskningsresultater, skolens nye tiltag, en case og en pressemeddelelse skabte grundlag for en pressehistorie, som havnede i P4 Syds nyhedsdækning samt i spalterne i lokalavis og på nettet.