Lederudvikling

At der tages lederskab i egen virksomhed er en forudsætning for succes. Som leder er du nødt til at fremstå tydelig, sætte klare mål og sikre, at der er en fælles forståelse for, hvordan målene nås.  I praQtice arbejder vi med 5 former for lederskab:

  • Visionært og kommunikativt lederskab. Ledelsen sætter mål og formidler retning for virksomheden. Den har gennemslagskraft, skaber opbakning til strategien og fungerer som god rollemodel for medarbejdere.
  • Forretningsmæssigt lederskab. Handler om at gøre virksomheden til en god forretning. Ledelsen forstår kundebehov og udvikler produkter, der møder disse kundebehov. Den udnytter udviklingsmulighederne for virksomheden.
  • Administrativt lederskab. Ledelsen følger op på opstillede mål og sikrer, at de nås. Den uddelegerer, optimerer, løser konflikter og problemer. Den viger ikke tilbage fra ubehagelige beslutninger.
  • Fagligt lederskab. Her handler det om at sikre og udvikle fagligheden i virksomheden og have fokus på, at fagligheden formidles udadtil.
  • Personligt lederskab. Ledere udstråler selvtillid og selvværd, har selverkendelse, selvdisciplin og en positiv tilgang. Og ikke mindst står for integritet og ansvarlighed.
    Hos praQtice foregår lederudvikling ofte som lederkurser, der arrangeres i samarbejde med brancheforeninger, dyrlægekæder eller ude i virksomhederne som en del af et udviklingsforløb.
    Ring til Christian på 21456579 og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Klinikmotivation
handler om at styrke og udfordre ledelsen med et mål om at skabe mere livskvalitet.

At få familielivet, fagligheden, kunderne, ansatte og forretning til at gå op i en højere enhed, er ofte en udfordring for de klinikejere, der ønsker rådgivning og sparring. Det er hårdt at være klinikejer, og ofte er det svært at finde nogle at dele oplevelserne med. I Christian Kolthoff får du en sparringspartner, som kan hjælpe med at finde frem til ‘sagens kerne’ og lægge en strategi for de beslutninger, som bør træffes for at skabe mere livskvalitet. Ofte har Christian selv en aktiv rolle i processen med at gennemføre strategien.

Christian befinder mig allerbedst som lederens ‘højre hånd’ og udfordrer med den gensidige tillid, som dette kræver.

Oftest foregår rådgivningen gennem Klinikbooster workshops, kurser eller længerevarende rådgivningsforløb. Kontakt mig for nærmere info om, hvad vi kan gøre for dig.

Click here to add your own text