Det perfekte mix af teori og praktiske øvelser

Uddannelsen starter med, at den uddannelsesansvarlige kontakter dig personligt og sætter dig ind i konceptet og teknikken samt identificerer dine interesser og dit kompetencemæssige standpunkt. Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagerne og bygges op gennem en serie af teorimoduler og praktiske moduler.

Vi starter med at få basis på plads – Hvad handler “tandarbejdet” om? Hvad er værd at vide? Hvad er succeskriterierne?.

De teoretiske moduler vil typisk være à 2-3 timers varighed, og her kommer vi gennem et bredt udvalg af emner. Vi starter med de basale emner som normalanatomi, nomenklatur, oversigt over patologien og bevæger os videre i emnerne i takt med at deltagernes kompetencer udvikles.

Under de praktiske kurser befinder både underviser og kursusdeltagere sig i egne klinikker, hvor de er koblet op via tablets (på stativer), hvorpå deltagerne kan se, hvad underviseren demonstrerer og hvor underviseren efterfølgende kan følge dig, imens du udfører øvelsen på kadaver.

Kvalitetssikringen ligger i, at der afsluttes med en lille eksamen samt at alle indsender to case-beskrivelser samt to perfekte sæt røntgenoptagelser til godkendelse.

Under alle seancer vil uddannelsesadministratoren stå standby med teknisk assistance.