2. praktik

Praktiske øvelser på kat

Så er vi klar til næste omgang teori. Denne gang med fokus på kat.

Setup’et vil være det samme som under 1. praktiske forløb og “mandskabet” er det samme med Camilla som underviser og Jannie som moderator og teknisk supporter.

Temaerne er som følger:

Spørgsmål og udfordringer (om hund) siden sidst

Inden start på denne øvelse har deltagerne meldt spørgsmål, udfordringer og dilemmaer vedrørende “øvelser på hund” ind til Camilla via Jannie. Camilla fortæller og demonstrerer på eget hundekaver, men deltagerne ser på og kan stille spørgsmål og kommentere.

Røntgen & diagnostik

Alle deltagere foretager nu indledende mundhuleundersøgelse, fjerner de værste belægninger og tager fuldt sæt tandrøntgen. Derefter formuleres diagnose og behandlingsforslag som sammen med diverse billeder sendes til Jannie, som gør materialet klar til gennemgang.
Efter en kort pause gennemgår vi i fællesskab billeder, røntgenbilleder, diagnose og behandlingsforslag for hver enkelt “patient” (så mange vi føler giver mening).
(I det efterfølgende mangler jeg en inddeling fra Camilla. Det kunne fx være som følger:
  • Standardbehandlinger
  • Ekstraktioner I, PM og M

Idéen er at Camilla først demonstrerer på sit kadaver, hvorefter deltagerne udfører det samme på deres kadaver, mens Camilla følger alle 9 deltagere på skærmen og kommenterer, når der sker noget interessant.

Udforskning af egne patienter

Vi afslutter med, at alle udfører deres behandlingsforslag på egne “patienter” og også ekstraherer tænder, hvor der var tvivlsspørgsmål. Sammen gennemgår vi fælles læring.

Forberedelse til næste gang