1. praktik

Så smøger vi ærmerne op

Nu gør vi klar til det første praktiske modul. Det er lørdag og alle står klar på egen klinik, med tandudstyr, kadaver og online-opkobling til en masse god viden. Det bliver super cool.
Jannie er moderator og Camilla er foredragsholder gennem en god dag fra 9-15 (husk at sætte en ekstra time af).
På første praktiske modul starter vi med hund og temaerne er som følger:

Patientflow fra A-Z

Camilla starter med at gennemgå en patientforløb fra dyret kommer på bordet til det kommer tilbage i buret. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. (indsæt skema fra CK)

Røntgen & diagnostik

Alle deltagere foretager nu indledende mundhuleundersøgelse, fjerner de værste belægninger og tager fuldt sæt tandrøntgen. Derefter formuleres diagnose og behandlingsforslag som sammen med diverse billeder sendes til Jannie, som gør materialet klar til gennemgang.
Efter en kort pause gennemgår vi i fællesskab billeder, røntgenbilleder, diagnose og behandlingsforslag for hver enkelt “patient” (så mange vi føler giver mening).
(I det efterfølgende mangler jeg en inddeling fra Camilla. Det kunne fx være som følger:
  • Standardbehandlinger
  • Ekstraktioner I, PM og M

Idéen er at Camilla først demonstrerer på sit kadaver, hvorefter deltagerne udfører det samme på deres kadaver, mens Camilla følger alle 9 deltagere på skærmen og kommenterer, når der sker noget interessant.

Udforskning af egne patienter

Vi afslutter med, at alle udfører deres behandlingsforslag på egne “patienter” og også ekstraherer tænder, hvor der var tvivlsspørgsmål. Sammen gennemgår vi fælles læring.

Forberedelse til næste gang

Vi diskuterer den kommende casegennemgang og aftaler hvordan vi udvælger og deler med hinanden.