Vi kommer godt i gang

For at man kan spørge og hjælpe hinanden efterfølgende, er det vigtigt at vi får et godt kendskab til hinanden. Derfor bruger vi god tid på introduktion inden vi går i gang med de mere undervisningsprægede emner. Vi sætter 3 timer af den første gang, men du skal have en ekstra time i reserve, så vi ikke er nødt til at stoppe, hvis vi er i gang med noget spændende.

Underviserne den første gang er Camilla, Brook og Christian. Efter en introduktion til uddannelsen vil vi sætte i gang med følgende temaer (alle sessions er live og interaktive):

Deltager- og underviser-intro

Deltagerne og underviserne kommer med en kort introduktion af sig selv, deres arbejdssted og deres tilgang til – og interesse for – tandarbejdet. Derefter fremlægger Christian resultaterne af det spørgeskema, som er udsendt til deltagerne inden uddannelsesstart.

Tandarbejdet i dyrlægepraksis – hvad og hvorfor

Vi giver ordet til Brook og Camilla, som på inspirerende vis vil introducere os til emnet. Målet er både at introducere deltagerne til emnet, men også at klæde deltagerne på til at kunne overbevise samarbejdspartnere og dyreejere om vigtigheden af tandsundhed og tandarbejde.

Mål og måling

Erfaringen viser at vi får, hvad vi måler på. Derfor laver vi fælles målsætninger for hele kurset og gør den enkelte deltager i stand til at sætte mål for sig selv. Derefter bliver vi enige om, hvordan vi løbende vil følge op (bakket op af den utrættelige Jannie).

Forretningsperspektivet

Det skal først og fremmest komme dyrene til gode at vi bliver bedre til tandarbejdet. Men vi må ikke glemme, at tandarbejdet også  er en forretning. Christian vil gennemgå økonomien bag tandarbejdet og sætte gang i en refleksionsproces, der gerne skal køre gennem hele kurset – og gøre at investeringen i kurset kommer flere gange igen.

Flow og procesgennemløb

Der er stor forskel på, hvordan man sætter sine processer op. Nogle laver alt i én køre og andre deler forløbet op i en mundhuleundersøgelse/tandrens/diagnose efterfulgt af et senere behandlingsforløb. Nogle har et tandbord og andre har flere. Der findes sjældent rigtigt og forkert, men nogen gange findes der smartere måder at gøre tingene på. I samspil med Brook og Camilla vil Christian gennemgå pro’s og con’s af de forskellige tilgange.

Reflektionsspørgsmål til næste gang:

Sammen gennemgår vi det kommende teorimodul og bliver enige om, hvad der vil være smart at forberede sig på inden da.