Dette sker inden Christian kommer på klinikken:

  • Leders beskrivelse, ønsker og vurderinger (mailkorrespondence)
  • Analyse af lederkompetencer (spørgeskema, der udfyldes af medarbejdere)
  • Situationsanalyse (spørgeskema om stærke sider, udfordringer og ønsket fokus)
  • Kundeanalyse (der udsendes et spørgeskema til 200 kunder)
  • Online analyse (praQtice’ marketingansvarlige gennemgår klinikkens online tilstedeværelse)
  • Gennemgang af 200 fakturaer (faglighed og prissætning)
  • Økonomi og nøgletal (CK laver en vurdering på baggrund af tal sendt fra klinikken)