Efter at have lavet projekter i Sydafrika og Nepal, har jeg fundet ud af, at jeg ikke er den fødte ulandsfrivillig. Jeg er ofte utålmodig og vil skabe umiddelbare resultater, hvilket meget sjældent kan lade sig gøre. Derfor har jeg i dag fundet min rette hylde i Jysk Landsbyudvikling i Nepal, hvor jeg er “højre hånd” for grundlæggeren og bistår med strategisk sparring og organisationsudvikling. Hver andet år tager jeg til Nepal i udviklingsøjemed. I projektet arbejder vi med erhvervsudvikling, udvikling af infrastruktur, sundhedsfremme samt skole og uddannelse. Det er en langsommelig proces med tre skridt frem og to tilbage, men ikke desto mindre synes jeg at der er skabt rigtig meget godt. Bæredygtighed i form af, at projekterne skal være selvkørende har høj prioritet. For tiden filosoferer jeg en del over, hvordan man kan skabe en duelig organisation, når deltagerne fra Danmark befinder sig i toppen af Maslow’s behovspyramide, mens nepaleserne befinder sig i bunden samtidig med at der gennem tiderne er bygget en kultur, hvor nepaleserne opfatter sig selv som modtager af donationer og hvor donationer er en af landets vigtigste indtægtskilder.