Sparringspartner og facilitator for nyt samarbejde

Omkring årsskiftet 2016 så en ny landsdækkende samarbejdskonstellation inden for økologisk rådgivning dagens lys. Økologisk Landsforening og Jysk Landbrugsrådgivning slog deres økologiske pjalter sammen og skabte et nyt fælles vinderhold. Christian er sparringspartner og facilitator på strategiprocessen, hvor det handler om at bevare momentum, mens man lægger grundstenene til den fremtidige strategi. Da alle medarbejderne er fuldt optaget af arbejde med kunderne, er der valgt en proces
hvor bestyrelse og direktion bærer en stor del af det strategiske arbejde, men i tæt dialog med medarbejderne.

Se mere om ØkologiRådgivning Danmark