For flere klinikker er en boosterworkshop årets bedste investering – både hvad angår trivsel, faglig udvikling og økonomisk udkomme. Dette projekt er tilrettelagt for dyreklinikker i Norge, men kan tilpasses andre virksomheder. Kontakt Christian Kolthoff: Mobil 21456579 eller mail christian@praqtice.dk

Workshoppen foregår på klinikken. Forud for workshoppen har Christian stået for kommunikation og analysearbejde, der skal sikre tidsudnyttelse og kvalificeret konsulentbistand. Den første dag på klinikken handler primært om dialog og observationer, og allerede på anden klinikdag kan vi sætte mål, prioritere og lave fælles handlingsplaner for alle på klinikken.

Inden klinikbesøg

Analysedag (dag 1)

  • Christian kommer op klinikken omkring lunsjtid og bliver bekendt med alle ansatte. Der ses på rutiner, kundedialog og meget mere.
  • Sammen med klinikejer/-leder foretages en grundig gennemgang af klinikken og det endelige program lægges for den kommende dag.
  • Omkring kl. 20 trækker CK sig tilbage for at forberede den kommende dags workshop.

Workshop (dag 2)

Workshoppen foregår på klinikken og starter kl. 8:30. Erfaringsmæssigt kører vi efter en grundskabelon, der tilpasses den enkelte klinik. Vi snakker mål, analyserer, udvælger fokusområder og lægger planer, der involverer så mange som muligt. Dagen slutter for de ansatte omkring kl. 17, hvorefter CK og ejerne planlægger de sidste detaljer.

Fakturaworkshop – klinikkens bedste investering.

Christian Kolthoff tilbyder også ‘Fakturaworkshop – klinikkens bedste investering’. Se video: