Arbejdsglæde i praksis: Workshops

workshops

Brobygger workshops er for ALLE faggrupper på dyreklinikker og det er gratis at deltage (brugerbetaling på forplejning). Der planlægges 10 workshops 10 forskellige steder i DK med i alt plads til 1.500 personer.

Det er den samme workshop, der kører 10 gange. 8 på hverdage og 2 på weekenddage; formentlig bliver alle afviklet i november 2022. Det anbefales, at alle fra klinikken deltager (evt. på forskellige dage/lokaliteter, så man ikke behøver at lukke klinikken ned, men kan være afsted på skift), så man har en fælles referenceramme at arbejde ud fra.

Forløbet vil foregå med seancer, hvor deltagerne skiftevis er samlet og delt op på forskellig vis. Indholdet tager udgangspunkt i løsning af konkrete udfordringer i hverdagen på klinikkerne. Og vil have fokus på at opnå forståelse for hinandens situation og at afprøve værktøjer til at kunne mestre udfordrende situationer. Det forventes, at der deltager 1.500 på kurserne fordelt over ca. 10 forløb.

Metoderne og materialet er velafprøvet fra anden praksisbranche. Der bliver LÆRERIGT, TANKEVÆKKENDE , BRUGBART OG SJOVT.