Klientkommunikation for dyrlæger i smådyrsklinikker

Uddannelsen i klientkommunikation indeholder både praktik og teori og er målrettet smådyrsklinikker  Du bliver klædt på til at kunne håndtere svære situationer; både af følelsesmæssig, økonomisk og praktisk karakter. Lær at forstå mekanismerne og psykologien bag din kommunikation. Få træning og sparring med andre kursister og professionelle. Uddannelsen er for dyrlæger.

Kurset er blevet til i et samarbejde med Estrid Hasager, fagdyrlæge og medejer af Dyrlægehuset Skanderborg. Hun har i mange år interesseret sig for og arbejdet med emnet samt uddannet sig inden for feltet som led i en lederuddannelse. “Vi har de kunder, vi fortjener,” er hendes udgangspunkt. Estrid indgår som underviser på kurset og deler ud af sine mange erfaringer og erkendelser.

Christian Kolthoff bidrager med mange års viden og uddannelse af fagpersonale i dyrlægebranchen, så du kommer til at stå stærkt i din forståelse af interaktion på netop dyreklinikker og det særlige der er ved at skulle håndtere både kunder, deres stærke relation til deres kæledyr og patienter. Han har holdt oplæg om den perfekte konsultation og kunderejse ved både danske og internationale konferencer. I december 2022 deltog han i ‘Evidence based communication’ konference i Firenze og havde lejlighed til at drøfte Calgary-Cambridge modellen med ophavskvinden Suzanne Kurtz og medforfatter til den bog om modellen, der er tilpasset den veterinære branche Cindy Adams. Læs mere her.

Der er ofte mange følelser på spil. Sorg, bekymring, uvished, spørgsmål, chok, utilfredshed, tvivl og heldigvis også en masse glæde og lykke 🙂

Kurset handler også om:

  • at bakke sine kolleger og medarbejdere op og i visse situationer være mægler.
  • at stå på mål for klinikkens værdier og jeres procedurer på arbejdspladsen.
  • at åbne deltagernes indblik i forskellige kommunikationsmodeller og forskelligheder som mennesker.
  • at håndtere shitstorms og om kommunikation før, under og efter konsultation.
  • effektivisering og tydelighed i din kommunikation uden at give køb på omsorg og forståelse
  • hvordan I kan implementere kommunikationen over hele linjen i klinikken – på skrift, i telefonen, i receptionen, ved konsultationer mv.

Calgary-Cambridge guiden

Den teoretiske del tager udgangspunkt i den evidensbaserede model ‘Calgary-Cambridge guiden’, som giver et godt og solidt fundament, som man kan læne sig op ad i sin kommunikation. Du arbejder på kurset med at finde din og din kliniks måde at bruge guiden på.

Videooptagelser

Som led i uddannelsen træner vi kommunikation med videooptagelser. Dette gøres ud fra frivillighedsprincippet.

Praktiske oplysninger

  • Opstart d. 29-30. marts og forventes at blive afsluttet efterår 2023 med skiftevis fysiske og online undervisningsdage samt mellemliggende opgaver. Uddannelsen afsluttes med eksamensbevis.
  • En del af uddannelsen vil være fysisk og en del vil være online.
  • Sammenlagt 6 undervisningsgange samt træningssessions i egen klinik og en afsluttende opgave.
  • Yderligere info: info@praqtice.dk

Datoer

29-30. marts kl. 8.30-16.00

2. maj kl. 13.00-17.00 – online

13. juni kl. 8.30-16.00

22. august kl. 13.00-17.00 – online

21. september kl. 8.30-16.00

26. oktober Fremlæggelse

Pris: 18.000 kr

Pris for Vetfællesskabets klinikker: 14.500 kr.

(alle priser er ekskl. middag og overnatning og i DKK og ekskl. moms)

Tilmeld dig her

Ved framelding senere end d. 12. marts opkræves halvt kursusgebyr. Ved framelding indenfor den sidste uge opkræves fuldt kursusgebyr.